Coleoptera Cerambycidae Lamiinae


Page Content

  • List of citations

Aurivillius, 1887

Information about publication


Aurivillius, C.

Förteckning öfver en samling Coleoptera och Lepidoptera fran Kongoflodens omrade, skänkt till Riksmusum af Löjtnant M. Juhlin-Dannfelt

Aurivillius, C. • 1887

  • Öfversigt Finska Vetenskaps, Societetens Förhandlingar
  • 44 : 307-308