Coleoptera Cerambycidae Lamiinae


Page Content

  • Publications
  • Authors

Oefv. Finsk. Vet. Soc. Förh.

Help to find a publication about Lamiinae


Öfversigt Finska Vetenskaps, Societetens Förhandlingar

2 authors contributed to the knowledge of Lamiinae in 2 publications.


Publications

  • Hammarstrom, 1893 • Oefv. Finsk. Vet. Soc. Förh. • 34 : 185-195
    Bidrag till kännedom af sydvestra Sibiriens insekfauna, Ofversigt at Finska Vetenskaps
  • Aurivillius, 1887 • Oefv. Finsk. Vet. Soc. Förh. • 44 : 307-308
    Förteckning öfver en samling Coleoptera och Lepidoptera fran Kongoflodens omrade, skänkt till Riksmusum af Löjtnant M. Juhlin-Dannfelt