Coleoptera Cerambycidae Lamiinae


Page Content

  • List of in-parts

Tsherepanov & Tsherepanova, 1975

Information about publication


Tsherepanov A.I. & Tsherepanova N.E.

Taksonomia i ekologiya zhivotnykh Sibiri. Novye i maloizvestnye vidy fauny Sibiri

Tsherepanov A.I. & Tsherepanova N.E. • 1975

  • Nauka, Novosibirsk
  • 9: 1-126

List of in-parts

1 in-part

  • Tsherepanov, A.I. • 1975 • 9: 34-37
    Novyy vid roda Tetrops (Coleoptera, Cerambycidae) v lesakh Dal'nego Vostoka