Coleoptera Cerambycidae Lamiinae


Page Content

  • List of citations

Tsherepanov, 1975

Information about publication


Tsherepanov, A.I.

Novyy vid roda Tetrops (Coleoptera, Cerambycidae) v lesakh Dal'nego Vostoka

Tsherepanov, A.I. • 1975

  • Nauka, Novosibirsk
  • 9 : 34-37

in  Tsherepanov, A.I. & Tsherepanova, N.E.

  • 9 : 1-126

Taksonomia i ekologiya zhivotnykh Sibiri. Novye i maloizvestnye vidy fauny Sibiri


List of citations

1 recorded citation (publication not or partly analyzed)

  • Tetrops rosarum Tsherepanov, 1975 : 34 [ nov loc ] • cf. Tetrops (Tetrops) rosarum Tsherepanov, 1975