Coleoptera Cerambycidae Lamiinae


Page Content

  • List of citations

Sengupta & Sengupta, 1981

Information about publication


Sengupta, C.K. & Sengupta, T.

Cerambycidae (Coleoptera) of Arunachal Pradesh

Sengupta, C.K. & Sengupta, T. • 1981

  • Records of the Zoolical Survey of India
  • 78 : 133-154