Coleoptera Cerambycidae Lamiinae


Page Content

  • List of in-parts

Kusama & al., 1973

Information about publication


Kusama K. & Nara H. & Kusui Y.

Notes on longicorn-beetles in the Bonin Islands (Coleoptera, Cerambycidae]

Kusama K. & Nara H. & Kusui Y. • 1973

  • Reports of Faculty of Science, Shizuoka University
  • 8: 117-135