Coleoptera Cerambycidae Lamiinae


Page Content

  • List of citations

Gebler, 1848

Information about publication


Gebler, F. A.

Verzeichniss der im kolywano-woskresenskischen Hüttenbezirke südwest Sibiriens beobachteten Käfer mit Bemerkungen und Beschreibungen

Gebler, F. A. • 1848

  • Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou
  • 21, 2: 317-423