Coleoptera Cerambycidae Lamiinae


Page Content

  • Taxa

Heath

Help to find a publication about Lamiinae


Heath, E.A.

E.A. Heath contributed to the knowledge of Lamiinae with 4 taxa.


Taxa

  • balteatus (Heath, 1903) [Paracylindrothorax sp.]
    fig.
  • biplagiata Heath, 1905 [Prosopocera (Prosopocera) lactator poggei syn.]
  • lanei (Heath, 1905) [Sternotomiella wissmanni subsp.]
  • rothschildi Heath, 1905 [Prosopocera (Parapocera) sp.]
    fig.